bipar

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери

Застрахователи за обществото 2018

За четвърта поредна година БАЗБ и АБЗ отново ще почетат заедно Празника на застрахователя и ще дадат своя принос към развиването на добри социални практики в застраховането.

Научете повече Номинации

 

Наши партньори

Последни новини

EIOPA: Доклад за потребителските тенденции в застраховането

EIOPA публикува своя 7-ми доклад за потребителските тенденции, в който се описват ключовите развития в секторите на застраховането (стр. 11…

Виж още

Крипто-активи: Доклади на ЕС

ESMA (Европейският орган за ценни книжа и пазари) и ЕBA (Европейският банков орган) публикуваха подробни доклади за крипто-активите- двата органа…

Виж още

Съветът на ЕС постига съгласие във връзка с пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници

Съветът на ЕС е постигнал съгласие по позицията си относно преразглеждането на режима за надзор на инвестиционните посредници.  До сега…

Виж още

ЕК изпраща известие във връзка с Брекзит

С решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз от МОСВ информират, че от страна на ЕК са публикувани съобщение…

Виж още

БАЗБ търси Секретар

Секретарят на БАЗБ има ключова роля при поддържането на вътрешната комуникация в Асоциацията. С удоволствие Ви каним да станете част…

Виж още

Годишни справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на годишните отчети от застрахователните брокери…

Виж още